Sales

 

Vi förhandlar för din räkning med lämpliga leverantörer, så att Du får bästmöjliga villkor.
Vi sköter alla kontakter och assisterar Dig tills affären är i hamn och varorna är i Dina händer.
Om problem uppstår kan Du alltid räkna med vår
hjälp !

[Home] [Om Oss] [Försäljning] [Kontakt]
 


© Copyright 2009 PHM.  All rights reserved.